Neumožnění odečtů

  1. ARTAV
  2. Neumožnění odečtů
ostatni

Text otázky

Neumožnil jsem odečty tepla koncem roku 2004. Zvýšení spotřební složky na 1,6 násobek se mě týká za rok 2004 nebo i za rok 2005, když koncem 2004 nedošlo k výměně kapilár a není tak počáteční stav pro rok 2005. Na konci roku 2005 jsem odečty a výměnu již umožnil, ale budou sloužit teprve pro rok 2006. Vyhláška mluví o daném zúčtovacím období? Děkuji

Odpověď na otázku

Navýšení spotřební složky nákladů na 1,6 násobek se týká jen období, v němž nebyl umožněn odečet (2004).Odpověď na otázku postupu výpočtu za období, na jehož konci byl již odečet umožněn, tedy za období 2005,je obsažena v §4(9) vyhl. MMR č. 372/2001 Sb.:“(9)Při obnovení odečtu měřiče tepelné energie nebo indikátoru vytápění se pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu měřiče nebo indikátoru spotřeba odpovídající průměrné hodnotě spotřební složky nákladů za neměřené zúčtovací období připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky bez zvýšení uvedeného v odstavci 7. . U těch indikátorů vytápění, u kterých nelze zpětný odečet zjistit, se při obnovení odečtu pro odečítané zúčtovací období použije průměrná hodnota spotřební složky nákladů připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.“To v praxi znamená, že se po zjištění hodnot za dvě období započte spotřeba roku 2004, určená výpočtem, ale jen tou částí, která odpovídá průměru bez navýšení a zbytek se považuje za spotřebu roku 2005.V případě, že z nějakého důvodu nelze takovýto postup využít- např. kapalina se zcela vypaří – stanoví se opět spotřební složka výpočtem, ale nepoužije se navýšení. Pokud byl na konci období 2005 umožněn řádný odečet a dána nová měrná ampule pro období 2006 a pokud bude i na konci období 2006 proveden řádný odečet, nebude již toto období nijak ovlivněno a proběhne zcela standardní výpočet.Detaily postupu výpočtu jistě zodpoví i příslušná rozúčtovací firma