neuznaná reklamace

  1. ARTAV
  2. neuznaná reklamace
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím obecním bytě a při vyúčtování jsem upozornila na možnou závadu vodoměrů formou emailu 24.7.2014 a pak ještě písemnou formou 4.8.2014 kdy jsem požádala o revizi a výměnu. Bylo mi pouze ústně sděleno 2.9.2014 že nám je vymění celému domu do dnešního dne nás nikdo neinformoval o datu výměny.(pouze vymění)Jelikož si myslím že Obecní úřad nesplnil zajištěni výměnu ani kontrolu do 30 dnů začala jsem se zajímat kde je problém. Mé zjištění bylo šokující vodoměry co mám na montovaný v bytě jsou starý 10let a nikdy neprošly kontrolou a ani výměnou. Tudíž jsou dle legislativy nefunkční. Obec přesto mou žádost o převyúčtování nechce řešit a jen mi říká, že je mám dát k soudu a jedna z úřednic mi řekla když se mi něco nelibí můžu se klidně odstěhovat.To opravdu obec není povinná mi nic vrátit? mám poměr SV 52m3 a TV 47m3 za 5 let mám na vodoměrech rozdíl 50m3. můžete mi prosím poradit jak postupovat? jen za rok 2014 mám tři vyúčtování kdy jsem na chyby ve vyúčtování poukázala.(mimo jiné nedoplatek jsem již uhradila abych se vyhnula tomu že mám dluh)

Odpověď na otázku

Bytové vodoměry jsou tzv. stanovená měřidla, která podléhají následnému ověřování ve smyslu metrologického zákona č. 505/90Sb. v jeho platném znění. Pokud jsou vodoměry skutečně 10 let staré, platily lhůty pro následné ověření ve výši 6 let pro studenou vodu a 4 roky pro vodu teplou. Nebyla-li úřední ověření provedena, nesmí se náměry spotřeb pro účely rozúčtování v žádném případě použít.V opačném případě může být uložena ÚNMZ pokuta dle §23, odst. 1, písm. b) citovaného zákona.Takto provedené vyúčtování je pak nelegální a tudíž i neplatné. Pokud vlastník nereaguje na Vaší reklamaci, je v současnosti jediným východiskem soudní spor.

Menu