Neuznananá reklamace

  1. ARTAV
  2. Neuznananá reklamace
ostatni

Text otázky

Děkuji za odpověď na dotaz z 9.8. S Vaším odborným názorem jsem seznámil firmu, která nám náklady na teplo rozpočítala. Následovalo celkem silácké vyjádření: s odpovědí ARTAVU se neztotožňujeme. ARTAV není orgánem veřejné moci ani soudem, jedná se o soukromý názor, který není právně závazný. Jsou nějaké další možnosti, jak postup reklamovat, jak se domoci práva, kde si třeba stěžovat (ČOI, SEI, ombudsman…..)? Nebo jsme vystaveni libovůli rozúčtovací firmy bez možnosti se bránit jinak, než soudní cestou? Děkuji B.

Odpověď na otázku

Vážený pane Beránku!Je samozřejmě pravda, že ARTAV není žádným orgánem veřejné moci ani soudem, ale toto jsme v našich stanoviscích nikdy netvrdili. Jsme profesním sdružením a naše názory a stanoviska jsou podloženy pouze dobrou znalostí legislativy a dlouhodobou praxí v oboru.Naše poradna funguje na kolektivní spolupráci několika odborníků a konečná odpověď tedy není dílem jedné osoby, nýbrž je koncensuálním názorem několika odborníků. My samozřejmě na našem vyjádření trváme a jsme přesvědčeni, že je naprosto v souladu s platnými předpisy. Pro další postup je zapotřebí, abyste se seznámil s následujícími skutečnostmi a doporučeními.Jednak je vše třeba řešit písemnou formou a vždy se zodpovědnou osobou, kterou je vlastník objektu. Veškerá Vaše komunikace tedy musí směřovat k vlastníkovi, resp. ke statutárnímu orgánu vlastníka. Komunikace s firmou, která rozúčtování prováděla, není správné. Podle platné legislativy za celé rozúčtování (věcnost i včasnost) zodpovídá výhradně vlastník objektu. Pokud se tedy vlastník objektu ztotožní s názorem oné rozúčtovatelské firmy, nezbývá Vám, než hledat pomoc jinde. Jistě můžete oslovit ČOI s tím, že vyúčtování nebylo provedeno v souladu s platnými předpisy a že Vy jako nájemník/klient jste byl tímto postupem poškozen. Standardní cestou je forma občanskoprávního sporu, tedy Vaše žaloba proti vlastníkovi objektu.

Menu