Nevytápěná garáž pod bytem

  1. ARTAV
  2. Nevytápěná garáž pod bytem
legislativa

Text otázky

Dobrý den, zajímalo by nás, jestli se propočítává teplo na nevytápěnou garáž, která nemá radiátory. Nad celou garáží je byt kde jsou místnosti s radiátory. Nebo se místnost kde není umístěn radiátor vůbec nebere v úvahu? Děkujeme za odpověď.

Odpověď na otázku

Při rozúčtování se použije vyhlášky 269/2015 Sb. – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269 a postupuje se podle přílohy č. 1 s využitím koeficientů pro stanovení započitatelné podlahové plochy pro

  • místnosti s nižší výpočtovou vnitřní teplotou ti (garáže apod.)
  • místností bytů a nebytových prostorů, v nichž není umístěno otopné těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí (nepřímo vytápěné místnosti a prostory)