Nevytápěná podlahová plocha

  1. ARTAV
  2. Nevytápěná podlahová plocha
ostatni

Text otázky

Dobrý den,• můžete prosím sdělit,.jak je to se započitatelnou podlahovou plochou v místnostech bez radiátorů uvnitř původního bytu? Domnívám se , že byt je projektován na tepelnou pohodu a počítá i s prostupem tepla. V našem malém BD (7 bytů) byly pro vyúčtování zahrnuty do nevytápěných místností spíže, šatny, WC se stoupačkami UT v délce 3,25cm, obytné chodby zbudované uvnitř bytu. Tímto způsobem došlo ke snížení vytápěné plochy v domě o téměř 40m2 (38,6) a tento rozdíl mám uhradit já, protože mám chladnější byt v posledním patře domu s pultovou střechou a mám tudíž radiátory ve všech místnostech. Skutečnost, že mám strop o 0,25m nižší než ve zbývajících bytech v domě, nebyla respektována. Tento postup považuji za nesprávný a nedokážu to vedení BD vysvětlit. Za r.2008 máme už 4.verzi vyúčtování a každá verze se liší v tisících.• Je správné, aby z podlahové plochy, (pro účely vytápění a dodávky TUV dle vyhlášky 372/2001 Sb.), byla vyjmuta podl. plocha zastavěná spížemi, šatnou apod.?Dle §2 písm.d) se do podl.plochy započítává plocha mistností, včetně zastavěné, (de facto půdorys) bez balkonů a teras.• Měřidla na topení nemáme, vedení BD je odmítá. Vodoměry máme nainstalovány téměř rok, ale stále nejsou zaplombovány. Je to povinné? Děkuji,J.Talpová.

Odpověď na otázku

Po přečtení vašeho dotazu je zřejmé, že podstatně spravedlivější rozúčtování by bylo v případě použití indikátorů topných nákladů na otopných tělesesh. Protože však neexistuje právní předpis, který by toto nařizoval je nutno vycházet z platné legisletivy.Zjištění podlahové a započitatelné podlahové plochy určuje v § 2, vyhláška372/2001 Sb. Názornější vysvětlení je v metodickém pokynu k dané vyhlášce vydaném MMR 19. 12. 2002. Výpočet při rozdílné výšce stropů místností určuje § 2 odst. e). Koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy pro všechny případy jsou obsaženy v příloze č. 1 uvedené vyhlášky.Vyhlášku 372/2001 Sb. i metodický pokyn naleznete na našich stránkách www: artav/odkazy/legislativa. Povinnost plombovat bytové vodoměry vyplývá z vyhlášek požadavky na vodoměry 333/2000 Sb. (teplá voda), 334/2000 Sb.(studená voda) a normy čSN-ISO 4064-2. Doporučoval bych podat písemný požadavek majiteli objektu (BD), aby rozúčtování bylo v souladu s platnou legislativou.