Nevyžádané teplo.

  1. ARTAV
  2. Nevyžádané teplo.
ostatni

Text otázky

1. Byty položené v deseti patrech nad sebou se liší v celkových výměrách až o 2,5-3m2. Avšak započitatelné plochy jsou pro všechny byty stanoveny absolutně stejným číslem. Navíc v některých bytech proběhly stavební úpravy, které změnily půdorysy místností, takže i započitatelné plochy. Jak mám postupovat a na koho se mám obrátit, pokud nesouhlasím se s používanými započitatelnými plochami v účtování tepla?2. Některými byty probíhá rozvodné tepelné potrubí. Prý je to rovněž topné těleso. Není však opatřeno ani regulačním ventilem, ani měřičem. Díky tomuto „topnému tělesu“ se výrazně mění poměr dvou stejných bytů a jejich započitatelných ploch. Nevyžádané teplo z trubky prochází v chodbě, kde teplo pro obyvatele bytu není nikterak důležité. Je možné trvat na osazení ventilů i měřičů? A pokud ho nelze regulovat z důvodu chodu tepelných rozvodů domu, žádat vyjmutí ze započitatelných ploch?Děkuji, M.

Odpověď na otázku

1) Definici ploch používaných pro rozúčtování a jejich použití určuje § 2 odst. d) c). vyhlášky 372/2001 Sb. Při stanovení započitatelné podlahové plochy je nutno respektovat přílohu č. 1 A dané vyhlášky. Pokud ve Vašem případě nejsou respektovány požadavky vyhlášky podejte písemnou reklamaci vlastníku domu, který je z titulu výše uvedené vyhlášky za rozúčtování odpovědný. 2) Pokud některými místnostmi bytu prochází rozvodné potrubí tepelné sítě (stoupačky, vnitřní rozvod atp.) nelze je osadit armaturou, protože by došlo k přerušení vytápění částí objektu. Protože výkon tohoto potrubí nemůže uživatel bytu svým chováním ovlivnit nebylo by vhodné je osadit ani indikátory topných nákladů (možnost reklamace). Pro určení započitatelné podlahové plochy v těchto případech platí ustanovení uvedená odst. 1) a nelze tyto místnosti vyjmout ze započitatelné podlahové plochy. Text vyhlášky 372/2001 Sb. naleznete na našich www stránkách v sekci odkazy/legislativa.