Nová okna

  1. ARTAV
  2. Nová okna
ostatni

Text otázky

V našem domě se pro rozúčtování nákladů na ·UT dle měřidel zpracovávaly koeficienty - tepelné ztráty domu. V posledních letech si někteří vlastníci vyměnili okna, někteří z finančních důvodů nemohou. Jakým způsobem zohlednit tuto skutečnost, znovu nechat přepočítat? Přičemž koeficient v místnosti, kde je nové okno, bude vyšší než v místosti, kde je staré (když místnost s nejmenší tepelnou ztrátou má koeficient 1)a byt, který se díky starým oknům může dostat do spotřeby nad hranici plus 40% bude korigován na tuto hranici a doplácet tak mohou vlastníci s úsporou s novými okny? Můžete nám poradit? děkuji

Odpověď na otázku

Velmi litujeme, ale na Váš dotaz bohužel neexistuje uspokojivá odpověď. Vše, co v dotazu zmiňujete, je pravda a „lék“ téměř není. V zásadě lze doporučit pouze následující:- nebude-li zateplení objektu (výměna oken) provedeno v celém objektu a dílčí výměny oken si vlastníci bytů provedli vlastním nákladem, nedoporučujeme změnu polohových koeficientů, neboť tento krok by je finančně „vytrestal“ zato, že investovali do úspor,- dokud nebude objekt celkově zateplen, je optimální využít celý povolený rozsah korekce dané odst.4, §4, vyhlášky 372/2001 Sb., tedy +/- 40 % od průměrného nákladu na 1 m2 a rok v celé zúčtovací jednotce,- snažit se přesvědčit vlastníka objektu, aby co nejdříve shromáždil potřebné prostředky a zateplovací kroky realizoval rovnoměrně v celém objektu a tak vytvořil i rovné podmínky pro rozdělování nákladu na vytápění.