Nové koeficienty

  1. ARTAV
  2. Nové koeficienty
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu. V našem domě byly asi pře 16 lety nainstalovány odpařovací měřiče teola a k nim byly i přiděleny koeficienty. Tyto měřiče byly vyměněny za elektronické, ale koeficienty zůstaly stejné.Před několika lety došlo k zateplení domu a koeficienty se opět nezměnily. Podotýkám, že máme pouze 1 koeficient a do dneška mi není jasné, co vlastně zohledňuje - zda se týká měřičů a nebo zohledňuje polohu bytů.Při porovnání koeficientů sousedů jsem zjistila, že dokonce byty umístěné v mezipatrech a tudíž zateplené ze všech stran, mají lepší koeficienty než byty pod nezateplenou střechou nebo v přízemí.Já tedy opakovaně žádám správce a výbor o nápravu - ať instalují nové měřiče - již je máme 12 let, a k těmto ať jsou odbornou firmou přidělené koeficienty. Potom ať také firma stanoví koeficienty zohledňující umístění byty dle polohy.Dochází totiž u nás v domě k tomu, že jsou enormní rozdíly v nákladech na teplo a domnívám se, že je to právě díky tomu, že jsou špatně nastavené koeficienty. Správce i výbor mi tvrdí, že koeficienty jsou správné. Ptám se tedy, kde je pravda, vždyť přece musí být zohledněné byty, které nejsou ze všech stran zateplené a jsou obráceny např. na severní stranu.Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Za stanovení polohových koeficientů, tak jako ostatně i za celé rozúčtování, ze zákona odpovídá vlastník objektu. Polohové koeficienty by měly být stanoveny výpočtem na základě tepelných ztrát jednotlivých vytápěných místností zúčtovací jednotky, tzn. musí respektovat současný stav objektu zejména zateplení, výměnu oken atp. Není tedy správné, aby po zateplení objektu nedošlo ke změně polohových koeficientů. V praxi je běžné, že polohové koeficienty navrhne odborná firma, která na základě smlouvy provádí rozúčtování. Pokud majitel objektu nedoloží způsob určení již stanovených koeficientů, je nejlépe obrátit se na odborného projektanta, který se touto problematikou zabývá. Doporučujeme proto písemně požádat vlastníka objektu o podání informace dle §7, odst. 3, vyhlášky č.372/2001 Sb.: „vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, popřípadě se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody na ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.

Menu