Nové koeficienty

  1. ARTAV
  2. Nové koeficienty
ostatni

Text otázky

Dobrý den,Používáme Indikátor RTN 01. V roce 2006 byl ve vyúčtování uváděn koeficient 1 - jasně je daný ve vyhlášce č. 372/2001 Sb.,V roce 2007 se najednou objevili další koef., ktaré však ve vyhlášce nejsou uvedeny. Volala jsem účtovateli a ten mi sdělili , že výpočet koeficientu je dán součinem jednotlivých koeficientů - to souhlasí. Požadovala jsem o sdělení, kde jsou tyto dílčí koef. uvedeny, bylo mi sděleno, že tyto koef. stanovují výrobci: 1. koef. výkonu tělesa - stanoví výrobce2. další koef. - stanoví výrobce měřáku. Tyto informace jsou však tajné.Ptám se tedy -proč máme měřáky u kterých jsou některé informace tajné? Jak si mohu provést kontrolu vyúčtování když nemám základní informace. Je toto správný postup účtovatele?Děkuji Kasalová

Odpověď na otázku

Bez ohledu na skutečnost, jaký typ indikátoru používáte (pokud je v souladu s čSN EN 834, resp. 835), je povinností vlastníka objektu (potažmorozúčtovatele) Vám podat informaci o použitých koeficientech – tuto povinnost ukládá Vyhl.č.372/2001 Sb. a to v §7, odst.2, písm. b.Dále pravdou, že koeficient použitý pro přepočet náměrů indikátoru je dán součinem dvou koeficientů – koeficientu výkonu otopného tělesa a koeficientu přestupu tepla (opět v souladu s výše uvedenými normami). Hodnotu těchto koeficientů stanovuje výrobce indikátoru (nebo si je nechá stanovit na specializovaném pracovišti), avšak způsob jejich stanovení dále nezveřejňuje. Sama hodnota koeficientu však je pro Vás údajem dostupným.Pro úplnost je však třeba dodat, že do rozúčtování objektu, v němž bydlíte, mohou vstupovat ještě koeficienty polohy místností zohledňující energetickou náročnost dané místnosti na vytápění. Avšak i v tomto případě se jedná o údaj, který Vám musí být k dispozici, byť jeho samotné stanovení může být součástí know-how specializované firmy a nebude na vyžádání zveřejňováno.