Nové patní měřidlo tepla

  1. ARTAV
  2. Nové patní měřidlo tepla
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ u čtyřpanelových domů.Panelové domy jsou zatepleny a mají plastová okna. Jsme napojeni na dálkové vytápění společně s dalšími dvěma domy, které nejsou zatepleny a jsou v majetku města na společné měřidlo. Máme nárok na samostatné patní měřidlo pro naše SVJ a kdo je povinnen měřidlo a montáž financovat. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Na montáži měřidla (fakturačního nebo podružného) se musíte dohodnout s dodavatelem tepla a respektovat jeho podmínky pro montáž měřiče tepla. Nutným předpokladem však je, že bude technicky možné měřidlo instalovat. Vytápění všech čtyř domů je pravděpodobně řešeno jako jeden systém se společným ležatým rozvodem v suterénu a stoupačkami pro jednotlivé skupiny bytů nad sebou. Pak by instalace měřiče tepla musela předcházet podstatná rekonstrukce rozvodů tepla – prakticky zcela nový ležatý rozvod pro všechny čtyři domy. Zde budete zase potřebovat souhlas či spoluúčast vlastníků dalších domů.