Novela 318/2012 Sb.

  1. ARTAV
  2. Novela 318/2012 Sb.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, novelou je ukládáno vlastníkovi vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie koneč. spotřebitelům. Je myšleno termostatické hlavice a měřáky? Nestačil by prostorový teplotní senzor (gradenová metoda)? Ve Vyhlášce č. 194/2007 Sb, § 7, odst. 1, stanovení množství tepelné energie v případě její výroby uvnitř zúčtovací jednotky se provádí měřením v kotelně nebo zjišťováním množství paliva jeho průměrné výhřevnosti a účinnosti zdroje. Toto by nestačilo místo měřáků? Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Vaše otázka se váže k plnění povinností stanovených novelou zákona o hospodaření energiemi (zákon č.318/2012 Sb.). Prováděcí předpis (vyhláška MPO) k oblasti, na kterou se tážete, dosud nevyšel.Nicméně – gradenová metoda nereflektuje množství dodávané tepelné energie do jednotlivých vytápěných místností prostřednictvím otopné soustavy, nýbrž teplotní poměry v měřeném prostoru, které jsou ovlivňovány celou řadou zdrojů tepelné energie v daném prostoru (tepelná energie ze všech elektrických, resp. plynových spotřebičů, tepelná energie z oslunění, tepelná energie biologického původu, atp.).K druhé části Vašeho dotazu: Pro sledování spotřeby tepelné energie u konečných spotřebitelů nestačí znát celkové množství vyrobené, resp. dodané, tepelné energie do objektu.

Menu