Novelizace vyhl.372/2001 Sb.

  1. ARTAV
  2. Novelizace vyhl.372/2001 Sb.
ostatni

Text otázky

Mohu dostat informaci zda a jak pokračuje novelizace uvedené vyhlášky, děkuji.

Odpověď na otázku

Jak jsme se dověděli na semináři ARTAV dne 6.11.2014 od zástupce MMR, tak nejdřív musí být schválena novela zákona 67/2013 a pak bude k tomuto zákonu vydána vyhláška, která nahradí vyhl.372/2001. Zmíněná novela zák.67/2013 zatím prošla ve Sněmovně prvním čtením, při kterém byl zamítnut požadavek MMR na projednání novely ve zkráceném termínu. Návrh novely je nyní ve výborech Sněmovny. Pak jej čeká druhé a třetí čtení. Po schválení Sněmivnou bude předán k dalšímu projednávání v Senátu. Po schválení Senátem jej musí ještě podepsat prezident. Je tedy málo pravděpodobné, že novela vyjde před koncem roku. Z toho vyplývá, že s největší pravděpodobností se i zúčtovací období roku 2015 bude rozúčtovávat podle stávající verze vyhl. 327/2001 Sb.

Menu