O využívání indikátorů k rozúčtování

  1. ARTAV
  2. O využívání indikátorů k rozúčtování
ostatni

Text otázky

Tazatelka se 13.12.2006 zajímala, proč není prováděno rozúčtování nákladů podle poměrových měřidel, když už byly nainstalovány - tady vaše opověď nepostihla problém, který je i u nás. Majitel domu přestal v loňském roce poměrové měřiče používat se zdůvodněním, že mu tuto povinnost žádná zákonná norma nepředpisuje a že musí nést náklady na odečty a výměny indik. trubiček a nemůže je naúčtovat nájemníkům! Proto znovu propočet dle podlahové plochy - spíše mám dojem, že majitel má zájem na zvýšení zisků dodavatele tepla. Dotaz - připravuje se nějaká zákonná norma, která by měřiče tepla v bytech předpisovala ? Děkuji !

Odpověď na otázku

Podle vyhlášky 372/2001Sb. je majitel povinen, jsou-li instalovány indikátory topných nákladů, rozúčtovávat teplo podle nich (s výjimkou, že došlo k technickým závadám, které by věrohodnost odečtů znehodnocovaly, nebo kdyby se u významného počtu bytů nepodařilo provést odečty).Majitel má však plné právo indikátory z otopných těles demontovat, a rozúčtovávat teplo podle plochy.Teoreticky podložený i prakticky odůvodněný názor ARTAV je, že instalace a používání indikátorů by měly být povinné, protože rozúčtovávání podle indikátorů je významným opatřením, vedoucím k hospodaření s teplem. V původním návrhu energetického zákona 406/2000, zpracovaného pracovníky SEI tato povinnost byla uvedena. Při projednávání zákona v parlamentě byla vyškrtnuta, dle našeho názoru, pod vlivem silné loby výrobců tepla.ARTAV se stále vyvíjí a bude vyvíjet tlak na přesvědčení kompetentních orgánů o nezbytnosti uzákonění této povinnosti.