objasnění položky ve vyúčtování

  1. ARTAV
  2. objasnění položky ve vyúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den , vyúčtování za teplou vodu má 3 řádky . První by mě být ten ohřev , který se rozpočítává mezi všechny nájemníky v bytovém domě podle rozlohy bytu . 3. bude asi faktická spotřeba teplé vody což je 38m3 a ta druhá ? Tam mám doplatek docela značný , netvrdím , že to je špatně , ale rád bych věděl co to je . Když už za 38m3 platím tolik . Moc opravdu děkuji za vysvětlivku . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 01-12/ 30 / 79537.35 / 68280 / GJ / 1164.870 / 14625.72 / 676.2000 / 4.62% / 5.4382 / 3677.29 01-12/ 70 / 185587.16 / 159.320 / GJ / 1164.870 / 402.11 / 38.400 / 9.55% / 461.5390 / 17723.10 01-12/ 100 / 34329.00 / 402.105 / m3 / 85.373 / 402.11 / 38.400 / 9.55% / 85.3732 / 3278.33 1. služba 2. procento nákladů 3.náklad zúčtovací jednotky v kč 4.dodaných jednotek v zúčtovací jednotce 5. název dodaných jednotek 6. cena za dodanou jednotku v kč 7.poměrových jednotek v zúčtovacím období 8.poměrových jednotek příjemce 9. podíl nákladů připadající na příjemce 11. cena za poměrovou jednotku v kč 12. náklad příjemce v kč

Odpověď na otázku

Obecně lze uvést, že měření spotřeb a rozúčtování nákladů je prováděno na základě podmínek stanovených zejména zákonem č. 67/2013 Sb., Vyhláškou č. 269/2015 Sb., Vyhláškou č. 194/2007 Sb., Vyhláškou č. 405/2015 Sb.

Náklady na teplo k přípravě teplé vody (často obecně označeno jako ohřev teplé vody, ohřev TUV apod.) jsou standardně rozděleny na základní složku (30 %), která je rozúčtována v poměru podlahových ploch všech místností v bytě kromě teras, balkónů a lodžií, a spotřební složku (70 %), která je následně rozdělena poměrově podle náměrů bytových vodoměrů.

Náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé vody jsou standardně rozúčtovány dle náměrů na vodoměrech jednotlivých spotřebitelů.

Na závěr si Vás dovolujeme upozornit, že v případě, že máte pochyby o správnosti zaslaného vyúčtování služeb a plnění spojených s užíváním bytu pochybnosti, je zapotřebí dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, podat ve lhůtě do 30 dnů od jeho doručení písemnou reklamaci s uvedením konkrétních reklamačních důvodů.