Obnovení odečtu, reklamace vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Obnovení odečtu, reklamace vyúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den,krátce příběh:V roce 2010 jsem neumožnil odečet měřidel spotřeby ve svém bytě.V roce 2011 u mne v bytě proběhl standardní odečet měřidel. Ve vyúčtování za rok 2011 však byla naúčtována spotřební složka za rok 2010 i 2011. Proto jsem vyúčtování reklamoval s odkazem na ustanovení § 4 odst.9. zák.372/2001 Sb. Obdržel jsem nové vyúčtování, ve kterém nebyly uvedeny konečné stavy měřidel, ale pouze částky u spotřebních složek a text "Rozúčtování provedeno podle vyhlášky č.372/2001 Sb. částka 41 § 4 odstavec 9". Avšak vyúčtovaný doplatek byl ještě vyšší. Proto se domnívám, že při vyučtování byla použita část § 4 odst 9 "U těch indikátorů vytápění, u kterých nelze zpětný odečet zjistit, se při obnovení odečtu pro odečítané účtovací období použije průměrná hodnota spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období." místo podle mne preferované části "Při obnovení odečtu měřiče tepelné energie nebo indikátoru vytápění se pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu měřiče nebo indikátoru spotřeba odpovídající průměrné hodnotě spotřební složkynákladů za neměřené zúčtovací období připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky bez zvýšení uvedeného v odstavci 7."Toto vyúčtování jsem opět reklamoval. Nyní mi přišlo oznámení, že na schůzi společenství bytových jednotek byl jednohlasně přijat postup vyřízení mé reklamace, který mi ukládá zaplatit vyšší částku.Je mnou prosazovaný způsob vyúčtování správný?Může společenství vlastníků takto rozhodnout o mé reklamaci?Jaký doporučujete další postup.Děkuji za Vaši odpověď.J.P. Stříbro

Odpověď na otázku

V případě, že uživatel bytu na konci období umožnil odečet, ale na jeho začátku (tj. na konci předchozího zúčtovacího období) toto neumožnil, postupuje se dle par. 4 odst. 9 vyhl. 372/2001 Sb. U těch indikátorů vytápění, u kterých nelze zpětný odečet zjistit, se při obnovení odečtu pro odečítané zúčtovací období použije průměrná hodnota spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Vámi preferovaný postup rozúčtování je správný a je plně v souladu s ustanovením § 4 odst.9 vyhl.č. 372/2001 Sb.! Pokud jde o posouzení pravomoci výboru společenství, zda může trvat na uplatnění odst. 7 téhož §, musíte toto konzultovat s právníkem. V každém případě provedené rozúčtování reklamujte znovu s odůvodněním, že je v rozporu s dikcí vyhlášky č. 372/2001 Sb. § 4 odst. 9.!