Od kdy vzniká povinnost instalovat výhradně rádiové měřiče (EED)

  1. ARTAV
  2. Od kdy vzniká povinnost instalovat výhradně rádiové měřiče (EED)
ostatni

Text otázky

Od kdy vzniká povinnost instalovat výhradně rádiové měřiče (vodoměry, indikátory tepla - RTN) v bytových domech ? Který předpis to stanovuje? Bude platit povinnost instalace vodoměrů s rádiovým odečtem i pro společné prostory domu (např. prádelny) ? ..Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Josef Hrančík

Odpověď na otázku

Současně platné české právní normy (zákony a vyhlášky) zatím nestanovily žádné změny v povinnostech pro instalování měřidel a indikátorů pro sledování spotřeby vody a tepla u konečných spotřebitelů.

MPO připravuje příslušné novely zákona 406/2000 Sb. a vyhl. 194/2007 Sb.respektive vyhl. 237/2014 Sb. ve kterých by měla být určena pravidla respektující evropskou směrnici č. 2018/2002. Text této směrnice v češtině je dostupný na stránkách artav.cz v části ODKAZY/legislativa.

-japo-

Menu