Odběr TUV.

  1. ARTAV
  2. Odběr TUV.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, 1. bydlím v bytě v osobním vlastnictví. Doposud byla dodávka TUV řešena v rámci kotelny pro 4 domy. Vzhledem k problémům s dodávkou jsem instaloval el. bojler a v rámci rekonstrukce vodovodního řádu v bytě provedl dodávku pouze ze svého bojleru. Na vodoměru TUV tudíž není žádný odběr. Musím se podílet na ostatních nákladech na TUV? Je možné požadovat na dodavateli tepelné energie pro vytápění bytu instalaci měřidla dodávané energie (kotelna vytápí 16 bytů)?DěkujiJiří černý

Odpověď na otázku

1. ANO – dle §6, odst. 2, vyhlášky č. 372/2001Sb. se na byty a nebytovéprostory odpojené od vnitřního rozvodu teplé užitkové vody rozúčtovávázákladní složka nákladů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebonebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů vzúčtovací jednotce (objektu).2. NE – dodavatel tepelné energie pro vytápění má povinnost dodávku tepelnéenergie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosnélátky a údajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí,zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost jeho měření pouze pro odběrnémísto, kterým je zpravidla vstup do zúčtovací jednotky (objektu).Místo a způsob měření naleznete ve smlouvě o dodávce tepelné energieuzavřené mezi Vaším objektem a dodavatelem tepelné energie.