Odchylky-patní a bytové vodoměry

  1. ARTAV
  2. Odchylky-patní a bytové vodoměry
ostatni

Text otázky

Za samosprávu domu se 42 byty se chci otázat na názor ohledně odchylky mezi patním a bytovými vodoměry,který u nás byl SBD vyčíslen spotřebou vody mimo byty ve výši až 21% více,což představuje sumu 441 kubických metrů za rok 2011.Co platí,jak účtování a jaké jsou možné důvody tohoto stavu,co bychom měli dělat,aby tomu tak nebylo.Díky za radu a stanovisko.Přeji hezký denIng.Otto Bureš,Lanškroun

Odpověď na otázku

Všeobecně uznávaná maximální odchylka mezi hodnotou spotřeby určenou patním(fakturačním) vodoměrem a součtem bytových vodoměrů je 20%. Tato hodnota není určena žádným předpisem. Výše uvedený rozdíl může být způsobenpředevším:1. Součtem dopustných odchylek jednotlivých vodoměrů.2. Různými termíny odečtů spotřeby vody na vodoměru fakturačním avodoměrech bytových.3. Různými typy vodoměrů s rozdílnou citlivostí.4. Rozdílnou polohou vodoměrů v jednotlivých bytech (vodorovná, svislá)a z toho plynoucí rozdílnou třídou přesnosti vodoměrů.5. Nedostatečným metrologickým zajištěním vodoměrů. Nutné je plombovánína obou stranách, takovým způsobem, který znemožňuje jakékoli neoprávněné ovlivňování vodoměru.6. Neměřeným odběrem.Celkové náklady na spotřebu vody v objektu se rozdělí mezi jednotlivé spotřebitele úměrně spotřebě, zjištěné na bytových vodoměrech.Pro snížení odchylky je nutné provádět:1. Odečet bytových vodoměrů pokud možno ve stejném termínu jakovodoměru fakturačního.2. Kontrolu typů, způsobu instalace a metrologického zajištěnívodoměrů.3. Prověření neměřených odběrů, např. v technickém podlaží.