odečet dílků na poměrovém měřiči

  1. ARTAV
  2. odečet dílků na poměrovém měřiči
ostatni

Text otázky

Hezký den.Prosím o radu ,zda když se podívám na trubičku a zjistím,že ubylo třeba 10 dílků je odečet opravdu 10 dílků pro danou místnost.U nás,to vypadá tak,že 10 je pro odečítající třeba 20.

Odpověď na otázku

Odečet pro rozúčtování odpařovacích indikátorů topných nákladů je počet dílků (hladina kapaliny) od nulové hodnoty. Aby se předešlo případným reklamacím, měla by být tato hodnota zapsána na „odečtovém listu“ a stvrzena podpisem uživatele bytu, případně kopie ponechána uživateli. Přesný postup odečtů není předepsán, ale je na majiteli objektu, který je legislativně za rozúčtování zodpovědný, aby zvolil (a požadoval po firmě provádějící rozúčtování) takové řešení, které bude jednoznačně průkazné. U elektronických indikátorů, kde je odečet předchozího zúčtovacího období uložen v paměti po celé následné zúčtovací období, je zpětná kontrola bezproblémová. Pokud ve Vašem případě nesouhlasí hodnota dílků při odečtu s hodnotu použitou pro rozúčtování, reklamujte písemně rozúčtování u majitele objektu.