odečet na měřidlech na topení typ RTN-02 (Metra Šumperk)

  1. ARTAV
  2. odečet na měřidlech na topení typ RTN-02 (Metra Šumperk)
ostatni

Text otázky

Můj dotaz se týka měřidla typu RTN-02 (metra Šumperk) - měřidlo je opatřeno červeným trojúhelníčkem, který je nastaven pracovníkem firmy na jednotlivých měřidlech a to při výměně měřidel na novou topnou sezonu v jiné poloze. Většinou různě kolem poloviny. Nevím, jaký účel tento trojúhelníček splňuje a jestli je jeho nastavení správné a jak je důležité. Neměl by být nahoře? Proč je na každém měřidle v jiné poleze? Určitě je důležitý, když je červeně označen. Jaký je správný odečet? Při odečtu se počítají jednotlivé dílky (čárky). Počítají se už ty čárky na začátku, které jsou blíž u sebe (asi 1mm odstup) a nebo se provádí odečet až od těch dalších, které mají odstup od sebe větší ( asi 3mm) až dolů? viz. /////// / / / / / / / / /.....Děkuji. M. Krumpanzlová

Odpověď na otázku

Indikátory na principu odparu typ RTN-02 na rozdíl od předcházejícího typuRTN-O1 jsou jednotrubičkové. Tedy po provedeném odečtu a výměně ampulky se jižtato v indikátoru neponechává pro kontrolu a porovnání úrovně vytápěníuživatelem bytu, ale je nahrazena právě oním červeným trojúhelníčkem-jezdcem.Jezdce pracovník, který provádí odečet a výměnuampulky, nastaví na hodnotu odparu uplynulé topnésezony. To je důvod, proč na každém otopném tělese je na indikátorunastavena odlišná hodnota. Ampulka indikátoru je naplněna odparnou kapalinou nad 0 stupnice, silnáryska nahoře stupnice o pět čárek. Toto množství odparné kapaliny je hodnotaletního odparu, kdy se kapalina odpařuje i během letního období, kdy senetopí. To znamená, že se tyto dílky do hodnoty odparu nepočítají. Odečet seprovádí až od silné rysky která značí 0.