odečet poměr.měřidel

  1. ARTAV
  2. odečet poměr.měřidel
ostatni

Text otázky

Dobrý den, je správné provádět odečet poměrových měřidel s odstupem dvou měsíců od všech ostatních bydlících u osoby, která neumožnila v době odečtů vstup do bytu?Nedochází tímto k nepřesnosti výpočtu průměrné spotřeby a tím i k nespravedlivým korekcím u těch, kdo měli podprůměrnou spotřebu na hranici, kterou povoluje vyhláška a tímto krokem by se dostali pod ni.Děkuji.

Odpověď na otázku

Pokud by šlo o elektronické indikátory topných nákladů, nebyl by takto opožděný odečet na závadu, protože elektronické indikátory zaznamenávají stav v nastavený den odečtu do své vnitřní paměti. Při odečtu se vybaví z paměti stav registrovaný na konci sledovaného období, i kdyby byl odečet proveden po několika měsících. Indikátor uchovává registrované stavy obvykle za poslední dva roky.U poměrových indikátorů, založených na principu odparu kapaliny se skutečně může projevit dvouměsíční časový odstup v odečtu dříve nepřístupného bytu na výši náměru, nejvýrazněji však v zimním období, kdy je dodávka tepla a tudíž i odpar kapaliny nejintenzivnější. Aby nedošlo k nežádoucímu ovlivnění výpočtu průměrné spotřeby, jak jej popisuje tazatel, by bylo možno zvolit obdobný postup, jaký se dle vyhlášky používá pro případ, že není byt zpřístupněn vůbec: Odečtené náměry se použijí pro zjištění spotřební hodnoty, byt se však nezahrne do průměru zúčtovací jednotky a následného přepočtu dle §4 (4)vyhlášky č.372/2001Sb. . Takový postup by se měl použít i v následujícím zúčtovacím období, kdy dojde k zkreslení náměrů zkrácením intervalu odečtu v případě, že odečet již proběhne současně ve všech bytech.