odečet vody

  1. ARTAV
  2. odečet vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den,vlastníme byt v OV. Ve vyúčtování za rok 2009 je značný nárůst za úhradu "vodné stočné". Po naší reklamaci na SVJ nám bylo oznámeno, že tento nárůst je vlivem velkého odběru vody na tzv. patním vodoměru v naší sekci, nicméně samo SVJ uznalo, že součet všech dílčích vodoměrů v bytech na této sekci neodpovídá odečtu patního vodoměru (odečet na patním vodoměru: 2301m3, součet všech vodoměrů v bytech: 1664 m3. SVJ reklamovalo patní vodoměr u Veolie, nicméně bylo z Veolie oznámeno, že patní vodoměr byl po odečtu vyměněn a tudíž již nelze provést kotrolu, zda měřil správně. Z mého pohledu mi připadá divné, pokud je vodoměr vyměněn a uživatelé bytu mohou vznést reklamaci až po zaslaní vyúčtování, kdy už je pozdě na kotrolu patního vodoměru. Je postup ze strany dodavatele vody správný? DěkujiP.K.

Odpověď na otázku

Odpověď na váš dotaz je trochu složitější.Za prvé- vámi uvedený rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů a údajem patního vodoměrů je skutečně značný (38,28%) a tedy neakceptovatelný.Za druhé- pokud dodavatel SV prováděl výměnu vodoměru za účelem obnovení platnosti úředního ověření vodoměru v platném termínu 6 roků (zák. č.505/1990 Sb), pak měl vaše SVJ o termínu výměny vyrozumět a odečet vodoměru provést za účasti vašeho zástupce, který měl správnost odečtených údajů potvrdit.Jakým způsobem se má postupovat při vyúčtování spotřeby vody v případě nefunkčních vodoměrů stanovuje vyhláška č. 428/2001Sb., v § 28 odst.2 a 4. V tomto vašem případě reklamujte opětovně u VEOLIE rozúčtování a pokud neuspějete, nezbývá než domoci se práva soudní cestou.