Odecty pomerovych mericu

  1. ARTAV
  2. Odecty pomerovych mericu
ostatni

Text otázky

Dobry den, chtel bych se zeptat, zda je povinnosti pronajimatele, zajistit nasi pritomnost pri odectech z pomerovych mericu tepla a udelat o tom zapis, kde je uveden pocatecni stav pri montazi a pote samotne odecty v prubehu obdobi. Merice namontovala firma Bytherm, jsme najemniky nebytovych prostor a odecet si provedl pronajimatel sam, aniz by nas o tom informoval a provedl s nami nejaky zapis stavu, ktery bychom odsouhlasili. Zaslal nam pouze vyuctovani, ktere svou vysi neodpovida ani spotrebe plynu ani odhadu nami prizvaneho odbornika. Zda se nam to netransparentni a minimalne nestandartni. Predem dekuji za odpoved.

Odpověď na otázku

Postup při vyúčtování vytápění a dodávek teplé vody je dán vyhláškou MMR číslo 372/2001 Sb., která je závazná pro všechny majitele domů s ústředním vytápěním. Dle § 4, odst. 6 této vyhlášky provádí odečty indikátorů vytápění (poměrových měřidel) vlastník objektu. Odsouhlasení odečtu nájemcem není předepsáno ale rozůčtovatelské firmy používají pro vizuální odečty protokol (odečtový list), kde jsou odečtené hodnoty a případné další skutečnosti stvrzeny podpisem uživatele bytu. Ve vašem případě tj. nájemce nebytových prostor by tyto skutečnosti měly být součástí smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Indikátory topných nákladů SIEMENS Whe 30 a Whe 30.Z, instalované fy. BYTTHERM, mají při instalaci nulový stav neboť počátek indikace je iniciován teplotu po instalaci na otopné těleso. Konečné odečtové stavy jsou v den naprogramovaného odečtu uloženy do paměti a indikátor načítá nové hodnoty od nuly. Hodnoty konečného odečtu za zúčtovací období lze z paměti v průběhu následujícího zúčtovacího období kdykoliv odečíst pro případ kontroly. V §7. odst.(2) vyhlášky je stanoveno jaké údaje má vyúčtování obsahovat: (2) „Ve vyúčtování vlastník uvedea) za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepelné energie na vytápění, spotřebu tepelné energie na ohřev užitkové vody v GJ a množství vody v m3 spotřebované na poskytování teplé užitkové vody,b) za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepelné energie na vytápění a tepelné energie spotřebované na ohřev užitkové vody v Kč/GJ a vody spotřebované na poskytování teplé užitkové vody v Kč/m3,c) za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč odděleně na tepelnou energii na vytápění a na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody, podíly základních a spotřebních složek nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody v % a Kč,d) podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele v m2, v případě poskytování teplé užitkové vody průměrný počet osob užívajících byt či nebytový prostor konečného spotřebitele a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, součet skutečných a přepočtených náměrů instalovaných měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaného vodoměru (vodoměrů) teplé užitkové vody v bytě či nebytovém prostoru konečného spotřebitele a ve společných prostorách zúčtovací jednotky rozúčtovávaných přímo mezi jednotlivé konečné spotřebitele podle evidence spotřeb v m3,e) spotřebu tepelné energie na vytápění za zúčtovací jednotku vyjádřenou v GJ na m2 započitatelné podlahové plochy,f) podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody,g) koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečného spotřebitele, h) výši a součet zaplacených záloh konečným spotřebitelem a vyčíslení rozdílu mezi zaplacenými zálohami a náklady připadajícími na konečného spotřebitele,i) lhůtu a způsob uplatnění reklamací proti vyúčtování konečným spotřebitelem; tato lhůta nesmí být kratší než 21 dnů,j) způsob finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplatku vypočteného podle písmena h).“ Pokud nesouhlasíte s předloženým vyúčtováním je nutno podat reklamci u majitele objektu.