Odečty SV.

  1. ARTAV
  2. Odečty SV.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chci se zeptat. Za loňský rok jsme měli spotřebu na vchod ( 9 bytů ) 1150m3 SV na patě baráku, podle součtu poměrových měřidel jsme odebrali o 314m3 méně. Samozřejmě se nám tímto rozdílem zvedla cena m3 o 23Kč za 1m3 SV. Po bližším prozkoumání jednotlivých bytů jsme zjistili že v jednom bytě kde jsou dva lidé podchází toaleta a to 1l vody za 1min. jenže tuto spotřebu jim nezaznamenal poměrový měřič a za celý rok měli spotřebu jen 35m3 podle poměrového měřidla v bytě. Proto se chci zeptat jak se toto řeší když by měli mít spotřebu daleko vyšší a to až o 300m3 za rok. Samozřejmě jsme vyúčtování dali k reklamaci ale stejně bych chtěl znát postup v takovýchto případech. Děkuji.

Odpověď na otázku

Neshoda náměru patního měřidla (vodoměru na studenou vodu) se součtem náměrů poměrových měřidel (bytových vodoměrů) je obvyklá a skutečně je ve svém důsledku příčinou zvýšení průměrné ceny vody. Nicméně rozdíl, kterýpopisujete (více než 27 %), je značný a je správné, že jste identifikovalipříčinu. Na druhé straně ale uvádíte, že průtok toaletou činil 1 litr zaminutu, tj. 60 litrů za hodinu. Běžný a správně fungující bytový vodoměr (sQn 1,5 m3/hod) třídy B by měl takový průtok běžně zaznamenat, protože jednímz režimů, při kterém je úředně ověřován, je minimální průtok, který činí 30litů za hodinu a při kterém nesmí chyba překročit 5 %. Správným postupem bytedy byla demontáž zmíněného měřidla a jeho přezkoušení akreditovanouzkušebnou. Potom, na základě výsledku úředního přezkoušení, by se naměřenáspotřeba buď verifikovala anebo by se stanovila náhradním způsobem podlesjednaných pravidel. Reklamace rozúčtování podle našeho názoru nic neřeší, protože rozúčtování je v zásadě aritmetickou procedurou, pro níž jenezbytné, aby do ní vstupovala relevantní a nezpochybnitelná data, což vevašem případě není splněno.“