Odečty vodoměrů v domě SVJ

  1. ARTAV
  2. Odečty vodoměrů v domě SVJ
ostatni

Text otázky

Dobrý den, nainstalovali jsme v našem činžovním domě v bytech vodoměry, nyní bychom rádi účtovali spotřebu vody podle jejich stavu, ale nedaří se nám provést odečet ve všech bytech osobně (někteří majitelé bytů nereagují na výzvu ke zpřístupnění). Podařilo se nám nakonec alespoň ode všech vybrat lístek se zapsaným stavem, ale součet spotřeb bytů je cca o 100 m3 menší, než spotřeba dle hlavního vodoměru (odečteno na začátku). Jak se v takovém případě postupuje? Lze při nezpřístupnění bytu v určených termínech počítat spotřebu pro tyto byty rozpočítáním zbylé spotřeby? Ještě se chci zeptat, zda musí být vodoměry plombované (z hlediska zakona, nebo vyhlášky). Nemáte náhodou kontakt na firmy zabývající se odečtem vodoměrů a účtováním spotřeby vody (Praha 3)? Mockrat děkuji za odpovědi.

Odpověď na otázku

1. Z dotazu není jasné jaká je celková spotřeba domu v porovnání s diferencí odečtů 100m3. Je-li spotřeba kolem 1000m3 a diference je tedy asi 10%, není co řešit. Jestliže diference 100m3 představuje více než 15% celkové spotřeby, je nutno hledat, čím mohla být diference způsobena.Protože se jedná o SV, neexistuje žádná legislativní norma pro rozúčtování a pravidla si musí určit SVJ. 2. Bytový vodoměr je stanovené měřidlo dle zákona č. 505/90Sb. o metrologii, musí tedy mít plombu či značku úředního ověření. Montážní plombu musí obsahovat v případě, že podle něj bude SVJ účtovat spotřebu vody.3. V části seznam členů ARTAV naleznete adresy na příslušné odborné firmy působící v Praze 3.