Odmítnutí výměny vodoměru

  1. ARTAV
  2. Odmítnutí výměny vodoměru
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Při výměně vodoměrů TUV ve všech bytových jednotkéch, se nám rozhodla jedna nájemnice, která je ve vztahu rodiném (babička) s vlastníkem, že vodoměr nenechá vyměnit. Vlastník byl informován a zatím si výměnu vodoměru od jiné firmy nesjednal.Můj dotaz je jak postupovat při vyúčtování TUV v tomto roce.Děkuji před.SVj

Odpověď na otázku

Byt, ve kterém nebyl vodoměr vyměněn a původní vodoměr již nemá platné ověření, je nutno posuzovat tak, jakoby v něm vodoměr nebyl nainstalován.Postup při rozúčtování je dán vyhláškou 372/2001 Sb., kde je uvedeno v §5.odst(7):Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci vodoměrů, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.