Odmontovanie radiátora

  1. ARTAV
  2. Odmontovanie radiátora
ostatni

Text otázky

Všetky radiátory v bytoch nášho domu sú vybavené termostatickým ventilom a na vratnej vetve uzatváracím guµovým ventilom kôli bezproblémovej výmene pri poruche. Radiátory sú osadené elektronickými ITN. Jeden z vlastníkov bytu 3+1 požiadal spoločenstvo o súhlas s trvalou demontážou radiátora a zaslepenie vodorovných potrubných odbočiek v kuchyni z dôvodu, že radiátor už niekoµko rokov nepoužíva a naviac mu prekáža pri plánovaných stavebných úpravách v kuchyni. Pre temperovanie kuchyne mu vraj plne postačuje radiátor v susednej miestnosti plus ostatné tepelné zisky v kuchyni. Podµa našich zistení boli 4 roky dozadu zistené nulové námery na uvedenom radiátore, čo svedčí o tom, že nie je využívaný. Je takáto požiadavka vlastníka legitímna a doporučujete jej vyhovieť?

Odpověď na otázku

Pro trvalé odpojení radiátoru je třeba požádat o souhlasné stanovisko příslušný stavební úřad (dle metodického pokynu MMR k vyhlášce č. 372/2001Sb.) a poté případně vyjádřit souhlas vlastníků objektu. Protože radiátor byl v projektu navržen, tak své opodstatnění má. Souhlas bych vyslovil po souhlasu stavebního úřadu s tím, že i když bude radiátor odpojen, musí odpojený vlastník platit základní složku nákladů dle §6, odst. 2 vyhl. 372/01Sb.