Odpařovací indikátory vytápění

  1. ARTAV
  2. Odpařovací indikátory vytápění
meridla

Text otázky

Dobrý den, v našem panelovém bytě (SVJ) jsou pro měření tepla stále využívány odpařovací indikátory tepla. Za uplynulý rok nám byla naměřena značná spotřeba i v místnostech, kde topení nebylo celoročně zapnuto (v minulých letech byla spotřeba nulová). Kdo prosím zodpovídá za kontrolu a řešení? Jakým způsobem mohu reklamovat spotřebu? Je možné napadnout platnost tohoto způsobu měření a tím i použití pro rozúčtování tepla? Předem děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Registrace spotřeby tepla dodaného do otápěného prostoru otopnými tělesy ústředního vytápění pomocí odpařovacích indikátorů začala být používána ve dvacátých létech minulého století. Jde tedy o technické zařízení se stoletou historií. Ampulky s odpařovanou kapalinou bývaly na tělesech připevněny po celý rok, tedy i mimo otopnou sezónu. V letním období se kapalina odpařovala také. Pro kompenzaci letního odparu byly ampulky přeplňovány tak, aby při průměrných letních teplotách klesla kapalina v ampulkách právě na nulovou rysku stupnice. Pokud bylo horké léto, odpařilo se kapaliny trochu víc a ukázala se nenulová spotřeba i na tělesech, které byly celý rok uzavřené.

To mohlo být příčinou registrace nenulové spotřeby tepla v místnostech, kde se netopilo, jak uvádíte ve svém dotazu. Druhou příčinou tohoto jevu mohla být porucha uzavírání termostatického regulačního ventilu, např. nečistotou ve ventilovém sedle, nebo nedotažením termostatické hlavice na ventil apod.

V devadesátých létech minulého století se odpařovací indikátory začaly nahrazovat mnohem dokonalejšími elektronickými indikátory. S rozvojem elektroniky jejich cena postupně tak klesla, že při započítání nákladů na každoroční výměny ampulek v odpařovacích indikátorech je i ekonomicky výhodnější používat indikátory elektronické. Mimo to, během příštího roku vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nový předpis, který pravděpodobně vyloučí možnost dalšího používání zastaralých odpařovacích indikátorů.

Zajištění instalace indikátorů topných nákladů a jejich správné funkce patří k povinnostem vlastníka domu.

-japo-

Menu