Odpojené a nenapojené byty

  1. ARTAV
  2. Odpojené a nenapojené byty
ostatni

Text otázky

Dobrý den, který zákon specifikuje rozdíl mezi odpojenými a nenapojenými byty a rozdíl vyúčtování základní složky za teplo a tuv v obou případech? členka družstva byla odpojena se souhlasem původního družstva v roce 1992 a následně došlo k výstavbě plynové kotelny v domě. Rozvody tuv a topení byly ukončeny o patro níže než je byt zmíněné členky družstva. Má platit základní složky případně část nákladů na ohřev sušárny a dalších vytápěných prostor?Děkuji

Odpověď na otázku

Žádný předpis o rozúčtování nespecifikuje rozdíl mezi odpojenými a nenapojenými byty. V uváděném případu není rozhodující, zda jde o byt odpojený nebo nenapojený. Uživatel odpojeného (nebo nenapojeného) bytu je povinen podílet se na základních nákladech vytápění, protože je spoluuživatelem společných prostor domu (chodby, schodiště, prádelna, sušárna apod.) které jsou přímo či nepřímo vytápěny nebo temperovány teplem z ústředního vytápění.Vzhledem k tomu, že jde o byt v posledním podlaží, bude započitatelná plocha, rozhodná pro stanovení podílu na úhradě základních nákladů, redukována dle tab.č.2. přílohy 1.A. vyhlášky 372/2001 Sb. koeficientem 0,1.Bude tedy přispívat na základní složku vytápění desetkrát méně, než uživatel stejně velkého bytu napojeného na ÚT.