odpojené byty a spotřební složka

  1. ARTAV
  2. odpojené byty a spotřební složka
ostatni

Text otázky

Dobrý den,ve zúčtovací jednotce nejsou instalována měřidla pro rozdělování nákladů na vytápění, vyhláška říká, že v tomto případě se spotřební složka rozdělí stejným způsobem jako složka základní, tzn. poměrně podle započitatelné plochy. Ve zúčtovací jednotce jsou ale byty odpojené od rozvodu tepla (prochází vertikální rozvod). Podílí se tyto byty (dle své započitatelné plochy) na základní i na spotřební složce nákladů na vytápění? Nebo jen na základní, jejíž výši si ale SVJ nestanovilo? Týká se roku 2016 a následujících. Děkuji.

Odpověď na otázku

Předně je zásadním nedostatkem skutečnost, že poměrové měření tepla není v zúčtovací jednotce instalováno, byť konečný termín pro splnění této povinnosti byl konec roku 2015. Je také nedostatkem vedení SVJ, že nestanovilo poměr ZS a SS pro daná zúčtovací období.Pro odpojený byt platí povinnost podílet se na nákladech na vytápění formou základní složky a skutečnost, že se i spotřební složka rozděluje podle velikosti započitatelné složky, na tom nic nemění.Je třeba pouze připomenout, že vyhláška č. 269/2015 Sb. změnila způsob výpočtu ZPP pro odpojené byty.

Menu