Odpojení bez souhlasu od dodávek TUV v bytovém domě

  1. ARTAV
  2. Odpojení bez souhlasu od dodávek TUV v bytovém domě
legislativa

Text otázky

Jsme SVJ. V přízemí našeho byt.domu jsou 2 nebyt.jednotky- obchody. Když jsem vstoupila do výboru SVJ zjistila jsem při kontrole vyúčtování, že jeden z obchodů má účtovánu pouze zákl.složku u spotřeby TUV . Plocha nebytovky jepři vyúčtování počítána : 44 m2 x náklady na plochu, přitom celá plocha nebytovky je 215 m2. Jako společenství jsem to reklamovali u dodavatele tepla-teplárny, a jeho odpověď zněla, že "vzhledem k tomu, že v nebyt. prostoru není TV k dispozici, tak se konečný spotřebitel podílí na ohřevu TUV pouze zákl. složkou a to z podlahové plochy přepočtené koef. stanoveným odbor.posouzením, koef. teplárna prý stanovila pro přepočet podlah.plochy na hodnotu 0,2 (dle vyhl. 372/01 příl. 1 bísm.B, nově nyní dle 269/2015 Sb. příl. 1, písm.B) . Reklamace nebyla uznána. Vlastník se od teplé vody odpojil bez souhlasu společenství. Je tento postup výpočtu správný? Může toto teplárna provést, když o tom, že došlo k odpojení od TUV společenství nebylo nikám informováno (zřejmě si to vlastník dohodl přímo v teplárně sám) ? Ještě doplním, že vloni jsme prováděli výměnu vodoměrů a zjistili, že i druhý vlastník nebytovky je odpojen od teplé vody, opět bez souhlasu společenství, a tomu teplárna při vyúčtování počítá základní složku takto: celou plochu (zde přepočet plochy nebyl proveden) x náklady na plochu. Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody řeší vyhláška č.269/2013 Sb.

Platba za ZS nákladů (30 %) podle PP pro odpojené byty/nebytové prostory je v pořádku (§ 5, odst. 2). Velikost PP lze opravdu pro nebytové prostory stanovit odborným posouzením (Příloha 1 část B). Je však třeba prověřit, jaké okolnosti vedly při odborném posouzení k ponížení poměru PP na zmíněných 20 %.

Co se samotného odpojování od rozvodu teplé vody týče, upravuje to nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které vyjmenovává společné části domu a rozvody teplé vody jsou zmíněny v § 6, písm. d. Do těchto společných částí domu je zásah možný pouze se souhlasem vlastníka. Oprávněnost/neoprávněnost odpojení budete muset prověřit v rámci vašeho SVJ.

-jz-

Menu