Odpojení jednoho člena SVJ od otopné soustavy

  1. ARTAV
  2. Odpojení jednoho člena SVJ od otopné soustavy
legislativa

Text otázky

Dobrý den. Jeden ze spoluvlastníků domu se bez souhlasu výboru i dodavatele tepla OLTERM Olomouc odpojil od otopné soustavy. V bytě údajně instaloval přímotopy. Tvrdí, že "nové přístroje nejsou, kromě jednoho, koncipovány tak, aby snímaly měřiče, které byly opraveny tak, aby náměr odečítala nová měřidla "(SVJ instalovalo radiové měřiče). Vlastník nyní požaduje, aby mu byla za teplo účtována pouze základní složka. Pravděpodobně všechny radiátory v bytě zůstaly, nebyly demontovány. Vlastní do bytu nikoho nepouští a téměř jej neužívá. Ve vyúčtování služeb za rok 2020 mu byl vyúčtován náklad dle spotřeby 6 dílků na jediném měřeném . Prosím o sdělení, jak v tomto případě postupovat při rozúčtování nákladů na teplo. Děkuji

Odpověď na otázku

Odpojení od otopné soustavy je nezákonným zásahem do technického zařízení budovy, které je ve společném vlastnictví všech členů SVJ. Statutární zástupce SVJ (obvykle výbor, nebo pověřený vlastník) by měl vyzvat vlastníka, aby uvedl otopnou soustavu do původního stavu, tj. připojil odpojená otopná tělesa. Pokud neuposlechne měl by na vlastníka podat žalobu pro poškození společného zařízení budovy.

Rozúčtování se provádí podle zákona 67/2013 Sb. a vyhl. 269/2015 Sb. – v případě neumožnění odečtu měřidel se vypočítá spotřební složka nákladů jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů v zúčtovací jednotce (v domě) na 1m2 započitatelné podlahové plochy (viz §6, odst.(3) uvedeného zákona).

Pokud by SVJ dodatečně schválilo odpojení bytu od ústředního vytápění, platil by od následujícího účetního období pouze základní složku nákladů.

-japo-