Odpojení od centrálního vytápění

  1. ARTAV
  2. Odpojení od centrálního vytápění
legislativa

Text otázky

Některé byty v domě se odpojili od centrálního vytápění bez souhlasu stavebního úřadu a všech členů společenství. Výbor SVJ nestnovil povinnou základní složku, kterou by tyto byty měly platit za vytápění společných částí. V prohlášení vlastníka nejsou rozvody topení uvedeny jakos polečné části domu. Jsou tyto byty povinny základní složku hradit a jakým způsobem se toho lze domoci?

Odpověď na otázku

Podle nařízení vlády (k občanskému zákoníku) č.366/2013 Sb. je celá otopná soustava součástí domu, nikoli součástí jednotky.

Citace části §6 vládního nařízení 366/2013 Sb., co také patří ke společným částem domu:

e) jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení;

Žádný vlastník tedy nemá právo do otopné soustavy objektu bez svolení vlastníka (výboru SVJ či shromáždění vlastníků) jakkoliv zasahovat. V případě, že k takovému jednání došlo, má vlastník domu právo požadovat, aby majitel jednotky uvedl věci do původního stavu a to na svůj náklad. Pokud se základní složky nákladu na vytápění týče, není na výboru, aby ji jakkoliv stanovoval. Toto ukládá zcela jednoznačně vyhláška 269/20125 Sb. a tou se musí vlastník při rozúčtování nákladů řídit v plném rozsahu. Skutečnost, zda jsou rozvody tepla jsou uvedeny v prohlášení vlastníka či nikoli nemá absolutně žádný vliv na povinnost vlastníka jednotky (příjemce služeb) hradit základní složku za místnosti (či místnosti), u nichž došlo k odpojení od centrálního vytápění se souhlasem vlastníka domu (ve vašem případě SVJ). Pokud došlo k odpojení bez souhlasu SVJ, je možno účtovat vytápění v celé výši, jako by k odpojení nedošlo; protože uživatel bytu neumožnil odečty měřidel, bude se účtovat spotřební složka nákladů ve výši trojnásobku průměrné výše spotřební složky vtažené na 1m2 započitatelné podlahové plochy v dané zúčtovací jednotce.

Pokud v prohlášení vlastníka není uvedeno, že celá otopná soustava včetně otopných těles patří ke společným částem domu, je to chybně napsané prohlášení vlastníka, protože je v rozporu s obecně platnými předpisy a mělo by být opraveno.

 -jize+japo-

Menu