Odpojení od společné kotelny dle kupní smlouvy

  1. ARTAV
  2. Odpojení od společné kotelny dle kupní smlouvy
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěla bych se na vás obrátit s dotazem týkajícím se dodávek tepla a rozúčtováníSoučasná situace je následující:Jedná se o 4 bytové domy po 4 bytech, které byly prodány původním majitelem do osobního vlastnictví. V současné době je zde 12 prodaných bytů do osobního vlastnictví a 4 byty jsou stále v osobním vlastnictví původního majitele, který je současně i správcem. Nebylo vytvořeno SVJ, zákon nám neukládá, řídíme se občanským zákoníkem.Tyto 4 bytové domy jsou zásobovány teplem z kotelny, která je umístěná v jednom z domů a která je ve vlastnictví původního majitele. V bytech nejsou instalovány poměrová měřidla a teplo je účtováno podle m2. V kupních smlouvách je uvedeno, že máme povinnost do 1.10.2012 odebírat teplo a teplou vodu z této kotelny. Dále máme v kupních smlouvách uvedeno, že jsem oprávněni dát výpověď z vytápění a od výše uvedené kotelny se odpojit a zajistit si vytápění předmětné nemovitosti samostatně k datu 1.10.2012. Takto to nemají upravené 4 majitelé bytů, kteří jsou již v současné době odpojeni a nejedná se o byty v jednom domě.Neměli podmínku k 1.10.2012, ale mohli se odpojit ihned.Po koupi bytů nám zbývajícím vlastníkům bylo sděleno původním majitelem, správcem a majitelem kotelny a rozvodů v jedné osobě, že vnější rozvody jsou nevyhovující a že je musíme rekonstruovat a byl nám předložen návrh na finanční investici ve výši 800 000 Kč bez DPH. V ceně nejsou zahrnuty vnitřní úpravy v bytě.Na základě této skutečnosti se nás dalších 7 majitelů rozhodlo odpojit a podali jsme výpověď z vytápění. V současné době máme i územní souhlas města, odboru výstavby.Dotaz:1) má majitel kotelny nárok na účtování 40% základní složky majitelům bytů po jejich odpojení, jestliže mají v kupní smlouvě uvedeno, že jsou oprávněni dát výpověď z vytápění a od výše uvedené kotelny se odpojit a zajistit si vytápění předmětné nemovitosti samostatně?2) může majitel bez našeho souhlasu provést rekonstrukci na stávajících rozvodech pro 5 neodpojených bytů a zahrnout je do ceny tepla do1.10.2012 ? Děkuji za odpověď.S pozdravemIng.Živka Vávrová

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na dodávku tepla se i ve Vašich bytech (vlastníci bytů a současně i spoluvlastníci objektu) řídí ustanoveními vyhlášky 372/2001 Sb. Tudíž odpověď na otázku č. 1 zní ANO – neboť ústřední vytápění objektů (zúčtovacích jednotek) je stále v provozu. Podíl základní složžky odpojeného bytu takzohledňuje skutečnost, že do jeho místností teplo prostupuje stěnami ze sousedících ústředně vytápěných místností a že zpravidla odpojenýmimístnostmi vedou vnitřní rozvody do sousedních ústředně vytápěných místností, které rovněž zajišťují další přívod tepla.Úhradou ZS nákladů se uživatelé odpojených bytů také podílejí na nákladech na vytápění společných prostor domu.Odpověď na otázku č. 2 hledejte na jiném odborném portále, neboť nesouvisí s rozúčtováním nákladů na teplo a vodu.Nicméně podle našeho názoru jde-li o sekundární topný rozvod, ten je majetkem dodavatele tepla a rekonstrukci je dokonce povinen realizovat, aby zajistil řádnou dodávku tepla. Cena za rekonstrukci se pak promítne do ceny tepla, jako tzv. ekonomicky oprávněný náklad.Bližší informace k tvorbě ceny tepla naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu „http://www.eru.cz“.

Menu