Odpojení od ÚT

  1. ARTAV
  2. Odpojení od ÚT
ostatni

Text otázky

Dobrý den,obracím se na Vás se žádostí o vysvětlení pojmu konečný spotřebitel uváděného ve Vyhlášce 372/2001 Sb.Jsme společenství vlastníků se šesti byty a šesti vlastníky. Jeden vlastník se odpojil od společného vytápění domu a využívá pro svůj byt vlastní plynové etážové topení. Teplá voda je řešena v jednotlivých bytech průtokovými ohřívači.Tento byt získal dědickým řízením nový vlastník, který se odmítá podílet na úhradě základní složky ve výši 35% (dle této vyhlášky má být dokonce min. 40%) dle paragr.6 odst.2, respektivě paragr.4 odst.2.Je i on konečný spotřebiletel ve smylu této vyhlášky, i když je odpojený od společné kotelny a má se tedy na nákladech vytápění podílet nebo není? Předem Vám děkuj za odpověď.Věroslav Landsinger

Odpověď na otázku

Pro uživatele bytu odpojeného od ústředního vytápění platí povinnost hraditzákladní složku nákladů na vytápění ve výši 40% až 50% celkových nákladů.Tato povinnost přechází vždy na nového vlastníka bytu. Vlastník domu, vevašem případě SVJ (podle stanov, pravděpodobně hlasováním na shromážděnívlastníků), má možnost volby výše základní složky nákladů v uvedenémintervalu.Systém ústředního topení patří ke společným částem domu, (podobně jakostřecha, schodiště aj.) a je tedy ve společném vlastnictví všech členů SVJ.Pro odpojení od ústředního vytápění je nutný souhlas vlastníka zúčtovací jednotky a stavebního úřadu.

Menu