Odpověď na reklamaci.

  1. ARTAV
  2. Odpověď na reklamaci.
ostatni

Text otázky

Vážení,po více jak měsíci mi nebylo odpovězeno majitelem bytu na reklamaci ohledně výše vyúčtování tepla. Protože si nejsem jistý, zda majitel bytu je povinen mi vůbec odpovědět, chci se zeptat. Existuje zákonná povinnost odpovědět ve stanovené lhůtě na tento druh reklamace tak, jako je tomu u reklamací zboží nabytého kupní smlouvou jeden měsíc, po uplynutí které by už reklamace byla považována za uznanou?Děkuji Rubišar

Odpověď na otázku

Váš dotaz se netýká rozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele a proto Vám doporučujeme položit jej na jiném odborném portále.Nicméně podle našeho názoru se reklamace řídí ustanoveními § 19, odst. 3, zákona č. 634/1992Sb., tedy reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Zákon však neukládá povinnost automaticky informovat reklamujícího o průběhu či dokončení jeho reklamace. Je tedy na něm, aby se o průběhu či výsledku reklamace informoval.