odpovědnost SVJ kontra vlastník byt. jednotky

  1. ARTAV
  2. odpovědnost SVJ kontra vlastník byt. jednotky
ostatni

Text otázky

Dobrý den, níže uvedené jsem vyčetla na stránkách, které se na vás odkazovali. Je to to co mne zajímá, ovšem potřebovala bych zjistit zda je to někde podepřeno zákonem. Otázka: Dobrý den, jsem majitelem bytu v rámci SVJ, chtěl bych se zeptat, kdo je majitelem poměrových měříčů tepla a vodoměrů na TUV a SV. Kdo tedy také zodpovídá za jejich funkčnost, pravidelnou kontrolu či výměnu. Kdo platí pořízení, či výměnu - vlastník BJ nebo je placeno z fondu oprav SVJ? Jsou tyto skutečnosti jasně dány nebo záleží na formulaci v LV, popřípadě na rozhodnutí shromáždění vlastníků? Jak postupovat, když nebyly vodoměry na TUV včas vyměněny? Děkuji za odpověď. Odpověď: Měřiče tepla, vodoměry a indikátory vytápění v bytech jsou příslušenství technického zařízení domu a za jejich provoz odpovídá majitel domu, (ve Vašem případě SVJ). Ten je též povinen, nechat na vlastní náklady pravidelně ověřovat instalovaná stanovená měřidla (měřiče tepla a vodoměry). Měřiče tepla a vodoměry na teplou vodu po čtyřech létech, vodoměry na studenou vodu po šesti létech. Pokud nebyly vodoměry včas ověřeny, neměla by se podle nich účtovat spotřeba vody. V každém případě je nutno nechat vodoměry co nejdříve ověřit, respektive vyměnit za ověřené. Tak to byla vaše odpověď. My máme ovšem vodoměry instalované v roce 2012 tudíž se na nás vztahuje pětileté období - vodoměry jako družstvo vlastníků neověřuje, ale pořizujeme nové, což jak jsem četla je zřejmě také rozumnější než jen částečné opravy atd. Nemohu ovšem z našeho družstva dostat info ohledně měřičů tepla umístěných na topných tělesech v bytě. Napsali mi, že na to není vyhláška a životnost ITN je 8- 10 let. bohužel z nich asi zjevně více nedostanu. Zajímá mne jak je nějakou vyhláškou ošetřeno právo vlastníka nemovitosti vzhledem k vlastnickému právu SVJ ohledně vodoměrů a měřičů tepla v případě, že zjistím, že měřič chybně topí, vodoměr se protáčí. kdo je zodpovědný za takové poruchy / vyjma mech. poškození osazenstvem domácnosti/ , jak se řeší ev. chybně naměřené hodnoty způsobené touto poruchou, kdo platí opravy. Skutečně na měriče tepla neexistuje žádné období nutné pro revizi, kontrolu, přezkoušení stejně jako na vodoměry?skutečně nikde není řečeno kdo je zodpovědný za případnou poruchu, chybně naměřené hodnoty atd. prosím o radu, přijde mi,že se naše SVJ vyhýbá mé otázce. bohužel při posledním měření jsme právě na tento problém narazili, naštěstí se ukázalo, že měřák je v pořádku. Bylo mi řečeno, že by to byl můj problém. Když se snažím zjistit jak si měřák kontrolovat, co s případně zjištěnou závadou a řešením věcí, nejsou schopni mi dát jasnou odpověď Děkuji pěkně. S pozdravem Chalupová

Odpověď na otázku

Především prosím o správné pojmenování jednotlivých přístrojů: Vodoměry, případně bytové měřiče tepla jsou stanovenými měřidly a podléhají metrologickým předpisům (pravidelné opakované ověřivání apod.)Pokud nelze instalovat bytové měřiče tepla, používají se „indikátory topných nákladů“ (dříve používaný název je „rozdělovač topných nákladů“ (RTN)). Indikátoryna otopných tělesech nejsou měřidly, napodléhají metrologickým předpisům, nejsou kalibrovány ani ověřovány. Podléhají pouze certifikaci podle příslušných technických norem. Vzhledem k tomu, že neobsahují žádné mechanické systémy, nehrozí ztráta funkce postupným opotřebováním mechanických dílů. Budou fungovat stále stejně, dokud bude jejich zabudovaná napájecí baterie mít napětí. Standardní baterie v indikátorech zaručuje bezporuchový provoz nejméně 10 let. Po této době je idndikátor obvykle i morálně zastaralý a je čas jej vyměnit za novější typ.Pokud jde o vodoměry, bez ohledu na to jak jsou uvedeny v prohlášení vlastníka, je za jejich funkci a tedy i za pravidelné ověřování odpovědný vlastník domu, tedy SVJ. Podle metrologického zákona 505/1990 v platném znění za jejich provoz odpovídá jejich uživatel (nikoli vlastník). Uživatelem je vždy vlastník domu, protože je využívá pro rozúčtování nákladů za spotřebu vody.Pro indikátory vytápění podobný předpis neexistuje. Z logiky věci by však mělo být postupováno stejně. Především proto, že indikátory musí být ve všech bytech stejného typu a provedení a jejich instalaci musí vždy zajišťovat vlastník domu.Uživatel bytu, zjistí-li poruchu, je povinen oznámit ji co nejdříve vlastníkovi domu (ve Vašem případě výboru SVJ). Případnou poruchu indikátoru musí řešit jeho konkrétní dodavatel, s tím je vždy v kontaktu vlastník domu nikoli uživatel bytu.

Menu