Odstraněný radiátor

  1. ARTAV
  2. Odstraněný radiátor
ostatni

Text otázky

V bytovém domu SVJ jsou 3 stejné byty nad sebou. Tři pokoje v těchto bytech jsou umístěny tak, že dva obytné jsou u protilehlých fasád a třetí neobytná hala (je bez oken) je mezi nimi a je osvětlena prosklenou stěnou s dveřmi z každého obytného pokoje. V 60. letech si majitelé dvou bytů nechali odstranit radiátor z neobytné haly a přidat po dvou článcích k radiátorům v krajních pokojích. Majitelka třetího (mezilehlého ) bytu má radiátory v původním stavu tj. těleso i v neobytné hale. Do nedávna platili všichni tři majitelé bytů za vytápění stejně. Při vyúčtování dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. byla v krajních bytech brána hala jako místnost bez radiátoru a započitatelná plocha bytu vyšla menší než u středního bytu, takže majitelka prostředního bytu platí, za stejný byt 2+1, na vytápění cca o 1.500,- Kč/rok více než majitelé krajních bytů. Jak lze tuto nesrovnalost odstranit? Pozn.:V domě nejsou RTN a zatím neplánujeme jejich osazení. Děkuji

Odpověď na otázku

Jde-li o dispozičně i rozměrově stejné byty, je možné místo započitatelné podlahové plochy použít k rozúčtování základní složky nákladů na vytápění (celých nákladů na vytápění pro domy bez instalovaných indikátorů topných nákladů nebo bytových měřičů tepla) celé podlahové plochy bytů. Viz příloha č.1 k vyhlášce č.372/2001, část A, 2), odst. c)Použijte při rozúčtování vytápění pro všechny tři byty stejnou plochu.