Odvolání proti sankci

  1. ARTAV
  2. Odvolání proti sankci
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsem obětí trojnásob. sankce (zmeškání odečtu, 2+1 os.vl.). I když mám všechno na zálohách zaplaceno, požadují 20 tisíc navíc. Jakou mám šanci při odvolání, když uvedu a) prac. důvody: dělám mimo město, nedostala jsem dovolenou, nebyla jsem osobně vyrozuměna nebob) byt se pronajímá, nejsem konečný uživatel, nemám klíče a také nebyla jsem os.vyrozuměna? Za odpověď předem děkuji.PIlhoferová

Odpověď na otázku

Případ neprovedení odečtu řeší pro vytápní § 4, odst. 7 vyhlášky 372/2001 Sb.takto: “ Neumožní li konečný spotřebitel instalaci instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovací období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů 1,6 násobku průměrné hodnoty spotřební složky mákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.“ Pro dodávku tepla na přípravu teplé užitkové vody toto řeší § 5, odst. 7 dané vyhlášky kdy spotřební složka nákladů pak činí trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.Doporučuji požadovat po majiteli objektu doložení, že při rozúčtování bylo postupováno dle vyhlášky 372/2001 Sb.