ohřev TUV

  1. ARTAV
  2. ohřev TUV
ostatni

Text otázky

při fakturaci požaduje dodavatel TUV zaplatit v přepočtu 0.600 GJ za m3. Jak postupovat v takovéto situaci?Děkuji

Odpověď na otázku

Na základě informace ve Vašem dotazu nelze na tento dotaz jednoznačně odpovědět. Doporučuji podat písemnou reklamaci vlastníkovi objektu, který je za rozúčtování odpovědný a má dle § 7 odst. 3 vyhlášky 372/2001 Sb. povinnost seznámit konečného spotřebitele se všemi podklady a vlastním způsobem výpočtu. Pokud vlastník objektu nebude na vaši reklamaci reagovat nebo Vás jeho odpověď neuspokojí, nezbývá než své námitky řešit formou občanskoprávního sporu.

Menu