Oprávnění rozúčtovat náklady

  1. ARTAV
  2. Oprávnění rozúčtovat náklady
ostatni

Text otázky

Je nějaký předpis na to, kdo může provádět rozúčtování nákladů na vytápění? Může si to při znalosti náměrů poměrových indikátorů a tepelných výkonů radiátorů zařídit společenství vlastníků svépomocí?

Odpověď na otázku

Dle platné legislativy je za provedení rozúčtování plně zodpovědný vlastník a na zpracovatele rozúčtování tudíž nejsou zákonem stanoveny žádné specifické požadavky. přesto profesionální rozúčtovatel musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění. Zodpovědnost vlastníka je mimo jiné i v tom, že plně garantuje soulad provedeného rozúčtování/vyúčtování s platnou legislativou. Je tedy zcela v jeho zájmu, aby tuto značně specifickou činnost nakoupil od profesionální firmy, která mu uvedené garance smluvně poskytne. Rozhodne-li se však provést rozúčtování sám nebo s pomocí neprověřeného dodavatele, má na tento postup právo.

Menu