osamostatnit se od společenství.

  1. ARTAV
  2. osamostatnit se od společenství.
ostatni

Text otázky

To, že nedobrovolně vstupujeme do společenství vlastníků je přinejmenším zvláštní, mohu si od tohoto spolku osamostatnit alespoň své soukromé platby, za které považuji zálohy za otop a zálohy za vodu?( vždyt·za ostatní média, jako elektřina plyn, je toto běžné a jedině normální. . ) Dál bychom samozřejmě platili na jejich účet,účet společenství vlastníků, jen platby týkající se VÝHRADNě společných prostor a výše uvedené bychom poukazovali přímo na účet dodavatele. Je taková možná cesta, kterou považujeme za také normální, byť v naší zemi asi neobvyklou. Děkuji Vám za Vaše stanovisko a případnou radu, jak toto uskutečnit.

Odpověď na otázku

Platby za služby spojené s bydlením jsou vázány na dodavatelskoodběratelskésmlouvy. Na elektřinu, telefon, plyn apod. má obvykle vlastník bytu smlouvupřímo s dodavatelem příslušné služby. Vodárny, případně dodavatelé teplamívají smlouvy o dodávkách vázány obvykle na vlastníka celého domu, ve vašempřípadě jsou to smlouvy se společenstvím vlastníků. Fakturačním měřidlem jepak vodoměr, případně měřič tepla na vstupu média do domu (na „patě domu“).Pokud by se vám podařilo dohodnout s vodárnami, aby uzavřeli smlouvy ododávce s vlastníky jednotlivých bytů (muselo by se to týkat bez výjimkyvšech bytů), mohl by se váš bytový vodoměr stát fakturačním měřidlem.Zásadní problém, který tomu brání je obtížné řešení s vlastnictvím a správou domovního rozvodu vody.Dodavatel obvykle spravuje rozvod media, alespoň přibližně, až do místa měření a předávání. Jinak by byly problémy s případnou opravou těchto rozvodů a s možnými ztrátami v rozvodu před fakturačním měřením.Obdobná situace jako s vodou by byla i s dodávkou tepla pro vytápění. Z tohovidíte, jak je tato konstrukce nereálná, a že nelze u vícebytových domů sbyty v osobním vlastnictví dodávky tepla a vody řešit jinak, než jak jsoustandardně řešeny, tj. s fakturací pro celý dům a s následným rozúčtováním.