osazení bytových vodoměrů

  1. ARTAV
  2. osazení bytových vodoměrů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, z důvodu prošlé záruky podruž. vodoměrů,objednal majitel domu jejich výměnu.Jsme soukromý bytový dům, fond oprav nemáme, kdo uhradí výměnu? Je možné náklady rozpočítat na jednotlivé nájemce? Děkuji, Soukupová.

Odpověď na otázku

Vážená paní,z Vašeho dotazu není zřejmé, zda jde o bytový vodoměr na studenou vodu či vodoměr na teplou vodu. Povinnost měření vody spotřebované v bytové jednotce určuje legislativa pouze pro teplou vodu. Měření studené vody v bytové jednotce je pouze na dohodě jednotlivých uživatelů bytu s vlastníkem nemovitosti. Dále v dotazu uvádíte termín „prošlé záruky podruž. vodoměrů“. Domníváme se, že jde o konec platného prvotního ověření měřidla – následná oprava a ověření takovéhoto stanoveného měřidla (vodoměru) je ze zákona povinná. Pokud nemáte v nájemní smlouvě uvedeno jinak, bude se na výměnu vodoměrů vztahovat § 4, písm. f) Nařízení vlády č.308 /2015Sb., O vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, tzn., že náklady je možné rozpočítat mezi jednotlivé nájemce.

Menu