Osazení indikátorů a vyučtování

  1. ARTAV
  2. Osazení indikátorů a vyučtování
ostatni

Text otázky

Provádíme správu a údržbu městských bytů včetně vyučtování služeb.Město plánuje osazení indikátorů na radiátory.Potřebujeme osvědčení nebo něco podobného, abychom indikátory osadili sami při dodržení vyhl.372/2001 a čSN EN834 a prováděli i vyučtování ? Děkuji

Odpověď na otázku

Pro osazování indikátorů a rozúčtování nákladů na vytápění není českými předpisy vyžadována žádná speciální kvalifikace. Jde však o činnost technicky velmi náročnou, vyžadující dobrou znalost příslušných technických norem (zejména čSN EN834 respektive čSN EN835) a dodržování správných postupů při montáži (např. rovnoměrné přitahování kotevních šroubků apod.).Pro správné rozúčtování nákladů je nutno do výpočtu zařadit příslušné koeficienty dle platných právních předpisů a norem.Doporučuji vám, alespoň pro začátek, úzce spolupracovat se zkušenější specializovanou rozúčtovací firmou.