osazení vodoměrů na SV

  1. ARTAV
  2. osazení vodoměrů na SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v SVJ je tato situace. V bytovém domě nejsou osazeny vodoměry na SV. Je výhledově plánována rekonstrukce 80 let starých stoupaček včetně osazení vodoměrů na SV. Tuto rekonstrukci dle NOZ § 1183 musí hradit SVJ z FO. Spotřeba vody se nyní rozúčtovává podle počtu osob. V domě je dlouhodobě problém s vysokou spotřebou SV na jednoho obyvatele, protože ne všichni pravdivě uvádějí počet osob užívajících byty.Jeden z vlastníků nyní navrhuje řešit situaci tak, že by pouze někteří vlastníci, kteří své byty pronajímají, si osadili vodoměry na SV na vlastní náklady a dle těchto vodoměrů by jim byla spotřeba účtována. Ostatní vlastníci by tuto povinnost neměli. Je možné takto spotřebu SV v bytovém domě rozúčtovat? Jak tuto situaci řešit?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Takovýto postup není možný. Pro rozúčtování nákladu na studenou vodu (vodné a stočné) není legislativou předepsán jednotný postup. Pouze částečně tuto problematiku řeší zákon č.67/2013 Sb.§5odst.(2) písmeno a) Je tedy třeba, aby společenství vlastníků mělo schválený svůj postup, vlastní pravidla. (Vzor možných pravidel naleznete na stránkách www.ARTAV.cz ). Platí ale zásada jednotného postupu vůči všem vlastníkům – členům SVJ. V praxi se rozúčtování spotřeby vody podle údajů bytových vodoměrů se provádí poměrným rozdělením, nikoli podle skutečných hodnot náměrů. Rozúčtování spotřeby vody podle bytových vodoměrů může být použito jen tehdy, jsou-li bytovými vodoměry vybaveny všechny byty a nebytové prostory v ZJ.