Otevřené okno

  1. ARTAV
  2. Otevřené okno
ostatni

Text otázky

Rozptyl měrných úhrad nelze rozhodně chápat jako průkaz spravedlivého rozúčtování ve všech případech; toto pojistkové kritérium by nemělo umožňovat uživateli nadměrné a neplacené plýtvání teplem (např. otevřeným oknem). - viz. prováděcí pokyn k vyhlášce.Prosím, jak vyúčtovat, když někdo v bytě nebydlí, a realitka, která byt nabízela nechala otevřené 2 ventilačky v bytě 2+1.Jednalo se období v tomto roce říjen až do 1.11.2012.Jak vyúčtovat majiteli teplo, ventily měl skoro na minimu. V bytě nad vzniklo velké ochlazení- má nárok na slevu???Další případ byl, že silní kuřáci stabilně větrali a topili naplno, vyúčtování byli pouze na 140%, zbytek byl rozúčtován jako korekční jednotky ostatním bytům.Děkuji za odpověd·.

Odpověď na otázku

K Vašim dotazům Vám podáváme následující odpovědi:1. Skutečnost, že byt není trvale obýván, nemá žádný vliv na způsob rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu. Právě tak zásady vytápění nejsou v případě neobývaého bytu odlišné. Byt má vždy svého vlastníka a ten je povinen k úhradám nákladů na teplo a teplou vodu. Realitní kancelář (pravděpodobně pověřená prodejem bytu) možná svým chováním pochybila, ale zodpovědnost a povinnost úhrad je na vlastníkovi bytu.2. Platná vyhláška č.194/2007 Sb. stanovuje povinnosti vlastníka objektu v oblasti vytápění a dodávky teplé vody. Mimo jiné také ukládá povinnost udržovat v jednotlivých vytápěných místnostech určité nepodkročitelné minimální teploty, což musí vlastník zajistit souborem technických opatření, v tomto konkrétním případě omezením možnosti úplného uzavření termostatického ventilu. Na případy, který zmiňujete, pamatuje právě vyhláška č.372/2001 Sb. a to ustanoveními v §4, odst.4.3. Současně platné ustanovení vyhlášky č.372/2001 Sb., §4, odst.4, tedy 140 % průměru jako horní mezní hodnota, nemá bohužel alternativu, připravovaná novela vyhlášky č.372 již s touto možností počítá.