Ověření funkce poměrového měřidla

  1. ARTAV
  2. Ověření funkce poměrového měřidla
ostatni

Text otázky

Máme propojenu kuchyň s obývákem. V každé místnosti je jedn radiátor na společné stoupačce. K vytopení bytu postačuje radiátor v obýváku, proto jsem ten v kuchni vypnul natočením termohlavice na *. Digitální měřidlo Doprimo Pico při odečtu k mému překvapení ukázalo na vypnutém radiátoru 1140 dílků, zatímco v obýváku na zapnutém radiátoru 833 dílků. Podle údajů z paměti měřidel bylo za 1-4/2006 v kuchyni naměřeno 1138 a v obýváku 347. Při zohlednění přepočítacího koeficientu je v obýváku 562 jednotek a v kuchyni 684. Mám k Vám tyto dotazy:Je vůbec technicky možné za 4 měsíce spotřebovat 12GJ tepla v místnosti o rozměru 6,5x6m?Jak prokázat správnou nebo nesprávnou funkci měřidla, kterému nevěřím?

Odpověď na otázku

Především je nutno si uvědomit, že žádný typ indikátoru pro rozúčtování nákladů na vytápění není měřičem tepla a nelze z jeho údajů určit spotřebu tepla ve fyzikálních jednotkách (GJ nebo kWh). Jde jen o sofistikované technické pomůcky ke stanovení relativního podílu na nákladech za vytápění.Dříve než podniknete kroky ve věci reklamace indikátoru umístěného na otopném tělese v kuchyni je nutné si uvědomit, že i když jste dle Vašeho vyjádření nastavil termostatickou hlavici na *, mohlo otopné těleso topit při větrání způsobem trvale přiotevřené ventilačky, což převážná většina uživatelů bytů činí aniž si uvědomí, že studený vzduch padá na termostatickou hlavici a ta otevře termostatický ventil.(Pokud máte odůvodněné podezření ne nesprávnou činnost některých indikátorů, musíte se obrátit na jejich dodavatele, žádná jiná instituce není pro rutinní prověřování těchto indikátorů určena.)Ověření správné funkce indikátoru může zajistit pouze jejich dodavatel a to buď přímo na vlastním zkušebním zařízení (má-li jej k dispozici, tato zkouška zpravidla nenahrazuje zcela zkoušku dle čSN EN 834, nicméně pro zjištění správné funkce postačí) nebo ověření v nezávislé laboratoři (zde musí dodavatel indikátoru poskytnout podrobné technické podklady, aby laboratoř mohla posoudit jak vlastně indikátor funguje správně).Obě tyto procedury jsou značně nákladné. Z toho důvodu při podezření na nesprávnou funkci indikátoru doporučujeme zákazníkovi, aby se nejprve obrátil na firmu, která provádí rozúčtování. Ta pak má možnost porovnáním náměrů v bytech s obdobnými podmínkami zjistit, zda údaje na reklamovaném indikátoru vykazují nápadné odchylky a pak indikátor reklamovat. Tento postup používáme hlavně proto, abychom zákazníka chránili před zbytečnými náklady v případě neoprávněné reklamace.