ověření měřidla na vodu

  1. ARTAV
  2. ověření měřidla na vodu
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu ohledně vyměněného měřidla na patě(nebyla k přečtení číslice na odečet),který byl v činnosti po dobu 11 měsíců a při zúčtování nákladů za uplynulý rok nám Sčvk vyměřil neuvěřitelný rozdíl mezi měřidly v bytech a tímto měřidlem,kde vznikl rozdíl o 668m3.Správa domu,která vede naše účetnictví požádala Sčvk o vyjádření a bylo jim sděleno že už se stím prý nedá nic dělat.Jsme SVJ o 46 bytech a tento rozdíl by nás přišel na dobrých 50000Kč.Děkuji za zpětnou odpověď a jsem s pozdravem.

Odpověď na otázku

Jediný způsob, jak věc řešit je popsán v odpovědi na dotaz „Reklamace vodoměru“ ze dne 17.03.2012, tedy využít reklamace ve smyslu §17, odst. 3 zákona č. 274/2001Sb..T.j., při pochybnostech o správnosti měření požádat o přezkoušení vodoměru. Pokud byl vodoměr v provozu skutečně pouze 11 měsíců od posledního úředního ověření, potom se podle našeho názoru na Vás nevztahuje ustanovení stejného odstavce, které říká, že „toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru“. Ta by totiž za standardních okolností nastala až za dalších pět let.Ještě je možné, že nad rámec zákona máte ve smlouvě o dodávce vody pro takovéto případy postupy smluvně ujednány. Obvykle tak, že při výměně měřidla musí vlastník domu (pověřený správce) potvrdit podpisem protokol o výměně, na kterém je uveden stav počítadla. Pokud není možné vodoměr odečíst, tato skutečnost se uvede do protokolu a spotřeba se pak stanoví náhradním způsobem.A to podle spotřeby v předcházejících obdobích, nebo podle směrných čísel roční potřeby vody.