ověřování vodoměrů

  1. ARTAV
  2. ověřování vodoměrů
ostatni

Text otázky

Jaký je interval povinnosti ověřování podružných vodoměrů (měřidel) teplé a studené vody? Který zákon nebo směrnice dobu stanovuje?

Odpověď na otázku

Z Vašeho dotazu není zřejmé, co je myšleno termínem „podružný vodoměr“ z tohoto důvodu si dovolím odpovědět dle dispozic ČMI.Měřidla proteklého množství studené a teplé vody (vodoměry) jsou podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanovenými měřidly a podléhající státní metrologické kontrole. Pokud jsou údaje těchto vodoměrů využívány při rozúčtování nákladů na spotřebovanou vodu, tzn. pro jeden z účelů uvedených v § 3 odst. 3 zákona, musí mít platné ověření. Toto ustanovení se vztahuje také na bytové vodoměry, jejichž údaje jsou využívány pro rozúčtování nákladů za spotřebovanou vodu na jednotlivé byty. U vodoměrů ověřených do 31.12.2011 činí doba platnosti ověření vodoměrů na studenou vodu 6 roků a vodoměrů na teplou vodu 4 roky.S nabytím účinnosti vyhlášky č. 120/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., tj. od 1. června 2015, se sjednocuje doba platnosti ověření stanovených měřidel, uvedených v položce 1.3.9 druhového seznamu stanovených měřidel, písmeno e) na 5 let. Tato změna znamená, že platnost ověření všech bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu, ověřených po tomto datu, činí 5 roků.

Menu