Patní vodoměr na konkrétní osobu

  1. ARTAV
  2. Patní vodoměr na konkrétní osobu
legislativa

Text otázky

Dobrý den, vodárenská společnost nám po několika letech zaslal požadavek na zapsání patního vodoměru na konkrétního vlastníka bytu v domě se čtyřmi byty. Nejsme SVJ, každý má vlastní vodoměr před bytem. V případě, že si jeden nechá na sebe podle požadavku vodárenské společnosti napsat hlavní vodoměr, jak by to vypadalo, kdyby ostatní v domě přestali třeba platit? To by "majitel" hlavního vodoměru měl vše hradit za ně a pak to případně soudem vymáhat ? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

S odkazem na dikci ustanovení §2 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je za odběratele (tedy subjekt smlouvy) považován vlastník pozemku nebo stavby, popř. společenství vlastníků. Z dikce ust. § 1198 odst. 1 občanského zákoníku vyplývá povinnost založit společenství vlastníků pokud je v domě vymezeno alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků .
(společenství vlastníků však mohlo být založeno dříve dle zákona podle zákona o vlastnictví bytů).

S ohledem na výše uvedené a skutečnost, že v domě jsou pouze 4 bytové jednotky, není zákonná povinnost založit SVJ, tedy právní entitu, která by byla odběratelem dodávané vody. V daném případě tedy nezbývá než uzavřít smlouvu na dodávku vody se všemi 4 subjekty na straně dodavatele, přičemž tato varianta s sebou může nést mnoho problémových situací s ohledem na nutnost činit právní jednání společně všemi subjekty.  Popřípadě další variantou řešení je, že smlouvu uzavře pouze jeden vlastník BJ a poté se dohodne s ostatními subjekty na vypořádání nákladů s odběrem vody spojených.

-kava-

Menu